شیکر لوله

شیکر لوله

VORTEX : مدل

خدمات آزمایشگاه
مخلوط کردن محلول در داخل لوله های آزمایش به روش ضربه ای

توضیحات دستگاه

قابل تنظیم بر روی دو زمان پیوسته و منقطع
این دستگاه در دمای محیط به روش زیر کار می کند

sensor pressure

ظرفیت: 1 لوله 16×100 میلی متری

دیدگاهتان را بنویسید