توضیحات روش پرداخت

پس از تماس با کارشناس آزمایشگاه و محاسبه مبلغ آزمون از طریق روش های زیر می توانید هزینه های خود را  پرداخت نمایید .

  1. پایانه پرداخت الکترونیکی مستقر در آزمایشگاه 
  2. پرداخت به شماره کارت 6104338400008054 بنام شرکت داروسازی پارت کیمیا از طریق دستگاه های خودپرداز یا همراه بانک

ضمنا در صورت تمایل می توانید رسید پرداختی  خود را از طریق واتساپ نیز ارسال کنید.

توجه داشته باشید که تمامی روش های پرداخت گذشته غیر قابل قبول می باشد .