اعضای آزمایشگاه
نام اعضا به ترتیب حروف الفبا مدرک تحصیلی سمت
سهیلا خواجه دکتری شیمی آلی - پلیمر رئیس آزمایشگاه
مینا قربانی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه کارشناس دستگاه آنالیتیکال و تحقیقاتی
ملیکا قربانی کارشناسی ارشد شیمی معدنی پژوهشگر
الهام کریمیان کارشناسی ارشد صنایع غذایی - میکروب شناسی غذایی کارشناس آزمایشگاه میکروبی
حسینعلی عظیمی کارشناسی ارشد شیمی آلی کارشناس دستگاه آنالیتیکال و تحقیقاتی
الهام السادات هاشمی کارشناسی ارشد شیمی آلی پژوهشگر
فروغ کیانی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه کارشناس آزمایشگاه
ملیحه مهدوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک کارشناس آزمایشگاه