پیشنهادات و انتقادات و نظر سنجی

آزمایشگاه پارک علم و فناوری گلستان با هدف ارتقای کیفیت خدمات خود و ایجاد یک ارتباط متقابل با مشتریان سعی در افزایش بیشتر رضایت مشتریان خود دارد، از
این رو خواهشمند است با پاسخ به موارد ذیل، ما را در رسیدن به این هدف یاری کنید.

نظرات ارسالی از جانب کاربران  توسط مدیریت شرکت بررسی شده و در اسرع وقت نسبت به بهبود کیفیت خدمات اقدام خواهد شد.

راه ارتباطی

ارتباط فضای مجازی

فرم ارسال نظرسنجی و پیشنهادات

کیفیت خدمات ارایه شده :

نحوه برخورد با مشتری :

در دسترس بودن پرسنل فنی در مواقع لزوم :

ارائه خدمات در زمان توافق شده :

مدت زمان ارائه خدمات :

ارزیابی شما از به روز بودن و میزان دانش فنی پرسنل :

ارزیابی شما از هزینه ارائه خدمات :

عملکرد پرسنل از نظر صحت، دقت و شفافیت در انجام کار :

نحوه آشنائی شما با آزمایشگاه به چه صورت بوده است؟


در صورتی که درخواست رسیدگی دارید می توانید فرم زیررا نیز پر کنید