پیشنهادات و انتقادات

ضمن تشکر از بازدید شما  خواهشمندیم به منظور ارائه خدمات بهتر هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان گذاشته تا با برطرف نمودن ایرادات و استفاده از پیشنهادات ارزشمند شما در جهت ارائه خدمات بهتر به هم‌میهنان عزیز بکوشیم

نظرات ارسالی از جانب کاربران  توسط مدیریت شرکت بررسی شده و در اسرع وقت نسبت به بهبود کیفیت خدمات اقدام خواهد شد

راه ارتباطی

ارتباط فضای مجازی

فرم ارسال نظرات و پیشنهادات