رطوبت-سنج

رطوبت سنج

آشکار ساز خودکار جبهه رطوبتی خاک ch-4 : مدل خدمات آزمایشگاه سنجش تغییرات رطوبت در لایه های مختلف و اعماق مورد نظر در حوزه خاکشناسی،

>> اطلاعات بیشتر <<
شوف بالن

شوف بالن

شوف بالن H1500E : مدل خدمات آزمایشگاه شوف بالن برای گرم کردن محیط آزمایش در بالن استفاده در فرایند رفلاکس توضیحات دستگاه حداکثر دما: 450

>> اطلاعات بیشتر <<
بافت سنج

بافت سنج

تکسچر آنالایزر (بافت سنج)  TA20 : مدل   خدمات آزمایشگاه آزمون های کشش، فشار، خمش، برش، اکستروژن، سوراخکاری و شکست در آزمون های مواد غذایی، میوه

>> اطلاعات بیشتر <<
اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر UV-VIS(آنالیزور چندکاره) mpanm96 : مدل خدمات آزمایشگاه تشخیص آلاینده های هوا، مونواکسید کربن و ترکیبات گوگرددار تعیین مقدار مواد شیمیایی مختلف از جمله رنگ‌های

>> اطلاعات بیشتر <<