در مورد شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بیشتر بدانید

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ، با هدف افزایش بهره وری زیرساخت های آزمایشگاهی کشور، بستری جهت به اشتراک گذاری خدمات آزمایشگاهی و دستگاه ها در حمایت بهبود کیفی و توسعه کمی و خدمات آزمایشگاهی راه اندازی کرده است.

شبکه آزمایشگاهی از طریق حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اختصاص اعتبار فصلی به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران به راحتی امکان دریافت خدمات از مراکز عضو شبکه فراهم نموده است.