ارسال مدارک

لطفا پس از دانلود و تکمیل فرم درخواست که در قسمت درخواست فرم قابل دسترسی می باشد از این قسمت اقدام به ارسال فرم تکمیل شده و کد پیگیری پرداخت کنید .

در صورت تمایل از طریق واتساپ نیز می توانید رسید پرداخت خودتان را ارسال کنید.

توجه :

1 – فرمت ارسالی عکس ها باید jpg یا png باشد ، فرمت فرم پر شده هم باید doc یا docx و یا pdf باشد .

2 – حجم فایلهای ارسالی از 5 مگابایت نباید بیشتر باشد .

واتساپ

۵۱۹۶ - ۲۹۰ - ۰۹۹۰

فکس

33813 345 017