آون

آون آزمایشگاهی

BM55E : مدل

خدمات آزمایشگاه

آزمون میزان رطوبت
آزمون تعیین درصد رطوبت مواد غذایی و شیمیایی
آزمون میزان ماده خشک عصاره های گیاهی و خشک کردن تجهیزات آزمایشگاهی

توضیحات دستگاه

تایمر ۹۹۹ ساعته هوشمند(با قابلیت دائم کار)
حجم داخلی: 55 لیتر
رنج حرارتی: 15 الی 300 درجه سانتی گراد

دیدگاهتان را بنویسید