You are currently viewing کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

DanChrom SP1/SP2: مدل
خدمات آزمایشگاه: جهت جداسازی، شناسائی و مقدار سنجی اجزای یک ترکیب از این دستگاه استفاده می گردد

توضیحات دستگاه

دارای سیستم تزریق اتوماتیک نمونه (اتو سمپلر) مدل A120 با دقت عالی و کارآیی مطلوب
تزریق مقادیر ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر (قابل برنامه ریزی از 0/1 تا 999/9 میکرولیتر)
سیستمSemi preparative از یک پمپ قدرتمند و بسیار دقیق با Flow Rate معادل 0/1 تا 40 میلی لیتر بر دقیقه همراه با آشکار سازUV/Vis مجهز به فلوسلSemi Preparative

 

دیدگاهتان را بنویسید