ژرمیناتور

ژرمیناتور

K.A.G420: مدل

خدمات آزمایشگاه

نگهداری نمونه ها جهت انجام تست های پایداری (accelerated, long term, on going)

توضیحات دستگاه

دارای تایمر 24 ساعته
دارای سیستم رطوبت قابل تنظیم تا 95 درصد
دارای سیستم حرارت و برودت از 0 تا 60 درجه سانتی گراد
دارای فن سیرکولاسیون

دیدگاهتان را بنویسید