هود شیمیایی

هود شیمیایی

CHS94 : مدل

خدمات آزمایشگاه

جهت انجام امور مختلف در فضای ایزوله

توضیحات دستگاه

دارای شیرآب و گازوکاپ سینک
فن ضداسید و قوی
حجم هوادهی: 1500 مترمکعب برساعت

 

دیدگاهتان را بنویسید