میکروفیوژ

میکروفیوژ

MFP-3500 : مدل
خدمات آزمایشگاه

جداسازی

توضیحات دستگاه

دور قابل تنظیم: ۵۰۰ تا ۳۵۰۰
ورتکس بلبرینگی(عدم سایش نوک میکروتیوب)
استفاده همزمان از میکروتیوبهای ۰٫۵ – ۰٫۲ – ۱٫۵

دیدگاهتان را بنویسید