میکروسانتریفیوژ

میکروسانتریفیوژ 32 شاخه فول دیجیتال

RST 32 : مدل

خدمات آزمایشگاه

استخراج و جداسازی دوفازی از طریق نیروی گریز از مرکز
چرخاندن نمونه‌ها در حجم کم و سرعت‌ بالا
گلوله درآوردن اسیدهای نوکلئیک یا پروتئین‌ها از یک محلول
ریزفیلتراسیون نمونه‌های آبی اندک یا به آسانی برای گرد هم آوری آخرین قطرات با ارزش مایع به داخل کف لوله‌ های میکروتیوب


توضیحات دستگاه

ظرفیت: 0/5×16 و 2 ×16 میلی لیتر
سرعت: 1000 الی 14000 دور در دقیقه
دارای ۱۶ شاخه برای میکروتیوب های 0/5 سی سی و ۱۶ شاخه مختص میکروتیوب های ۲ سی سی

دیدگاهتان را بنویسید