شوف بالن

شوف بالن

H1500E : مدل

خدمات آزمایشگاه

شوف بالن برای گرم کردن محیط آزمایش در بالن استفاده در فرایند رفلاکس

توضیحات دستگاه

حداکثر دما: 450 درجه سانتی گراد حجم: 5000 میلی لیتر 1 خانه

دیدگاهتان را بنویسید