رطوبت-سنج

رطوبت سنج ( آشکار ساز خودکار جبهه رطوبتی خاک )

ch-4 : مدل

خدمات آزمایشگاه

سنجش تغییرات رطوبت در لایه های مختلف و اعماق مورد نظر
در حوزه خاکشناسی، آبیاری، فیزیک، خاک، باغبانی، فرسایش
در حوزه آبخیزداری حفاظت محیط زیست محیط های تحقیقاتی کشاورزی

توضیحات دستگاه

الکترود استاندارد شامل 6 ردیف سنسور که به فاصله 15 سانتیمتر از همدیگر قرار دارند
امکان پایش رطوبت تا عمق 90 سانتیمتر
دارای یک الکترود کالیبره برای انجام کالیبراسیون دستگاه

دیدگاهتان را بنویسید