خشک کن هات بلوک

خشک کن هات بلوک

HPN-24 : مدل

خدمات آزمایشگاه
گرم کردن آنزیم

توضیحات دستگاه

دقت تنظیم دما: 0/1 درجه سانتی گراد
سرعت گرمایش: ۵ درجه بر دقیقه
محدوده کنترل دما: ۵ درجه بالاتر از دمای محیط تا ۱۰۰ درجه

ظرفیت: 32 عدد میکروتیوب ۱/۵ و 35 عدد میکروتیوب ۰/۵
دقت کنترل دما: 0/2 سانتی گراد
تایمر: ۹۹۹ دقیقه یا دائم کار

دیدگاهتان را بنویسید