حمام آب

حمام آب

CPN-70 : مدل

خدمات آزمایشگاه
ذوب کردن و جوشاندن نمونه ها

توضیحات دستگاه

محدوده دمایی: 5 تا 100 درجه سانتی گراد
ظرفیت: 6 لیتر
وزن: 5 کیلوگرم

دیدگاهتان را بنویسید