بن ماری جوش و سرولوژی

بن ماری جوش و سرولوژی

WMS22 : مدل

خدمات آزمایشگاه

گرم کردن معرف ها و ذوب کردن نمونه ها
انجام تست‌های سرولوژیک، آگلوتیناسیون، بیوشیمی، تست‌های دارویی و حتی انجام مراحل انکوباسیون صنعتی

مشخصات دستگاه

رنج وسیع کارکرد از دمای محیط تا دمای جوش
تایمر 999 ساعته هوشمند
حجم داخلی: 22 لیتر
هم دمایی دقیق حتی هنگام بارگذاری کامل

دیدگاهتان را بنویسید