انکوباتور-حرارتی

انکوباتور حرارتی

CM55E : مدل

: خدمات آزمایشگاه

در آزمایشگاه‌ های میکروب شناسی برای رشد دادن نمونه‌ های میکروب‌ها به کار می‌رود

: توضیحات دستگاه
تایمر ۹۹۹ ساعته هوشمند(با قابلیت دائم کار)حجم داخلی : 55 لیتر
رنج حرارتی: 20 الی 80 درجه سانتی گراد

دیدگاهتان را بنویسید