قطعی برق

با توجه به برنامه ی زمان بندی قطعی برق در شهرک صنعتی آق قلا ساعت کاری آزمایشگاه از ساعت 8 الی 16 به 8 الی 13 تا اطلاع ثانوی تغییر کرده است