افتتاحیه

سایت رسمی آزمایشگاه پارک علم و فناوری استان گلستان به جهت رفاه حال مراجعین و ارائه خدمات آزمایشی و پژوهشی بهتر به ایشان در تاریخ 20 مرداد 1400 افتتاح گردید