شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

آزمایشگاه پارک علم و فناوری استان گلستان به شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیوست

جناب آقای دکتر مهدی غفاری، رئیس پارک علم و فناوری گلستان با اعلام این خبر گفت: بدین ترتیب، همه اعضایی که از خدمات آزمایشگاهی استفاده می‌کنند

می‌توانند از تحقیقات و مزایای آزمایشگاه پارک علم و فناوری گلستان استفاده کنند و به تناسب، زمینه بهره مندی واحد‌های فناور استان از سایر آزمایشگاه‌های کشور نیز فراهم می‌شود.

آزمایشگاه پارک علم و فناوری استان گلستان با ۱۰پرسنل مجرب، بیش از ۶میلیارد تومان اعتبار، تجهیز و راه اندازی شده است و همه روزه به غیر از جمعه‌ها از ساعت ۸تا۱۶ فعال است.