آرشیو مطالب

اکسترودر-اسفرونایزر

اکسترودر اسفرونایزر

اکسترودر اسفرونایزر DES-02 : مدل : خدمات آزمایشگاه تولید پلت‌ها برای ساخت قرص، کپسول در صنایع دارویی و صنایع غذایی گرانول کردن مواد اکسترود شده کروی

اطلاعات بیشتر »