آرشیو مطالب

فرمانتور شیشه ای

فرمانتور شیشه ای

فرمانتور شیشه ای قابل اتوکلاو مدل: زیست فن صنعت ایرانیان خدمات آزمایشگاه کشت سلول اعم از باکتری،مخمر و دیگر سلول های مشابه تولید مواد اکتیو،

اطلاعات بیشتر »