آرشیو مطالب

انکوباتور-حرارتی

انکوباتور حرارتی

انکوباتور حرارتی CM55E : مدل : خدمات آزمایشگاه در آزمایشگاه‌ های میکروب شناسی برای رشد دادن نمونه‌ های میکروب‌ها به کار می‌رود : توضیحات دستگاه

اطلاعات بیشتر »