آرشیو مطالب

فریزدرایر

فریزدرایر

فریزدرایر (خشک کن انجمادی) IFD-8512 : مدل خدمات آزمایشگاه خشک کردن مواد در حجم زیاد با قابلیت کنترل دمای محصول شامل پیش انجماد خشک کردن

اطلاعات بیشتر »