آرشیو مطالب

بافت سنج

بافت سنج

تکسچر آنالایزر (بافت سنج)  TA20 : مدل   خدمات آزمایشگاه آزمون های کشش، فشار، خمش، برش، اکستروژن، سوراخکاری و شکست در آزمون های مواد غذایی، میوه

اطلاعات بیشتر »
اکسترودر-اسفرونایزر

اکسترودر اسفرونایزر

اکسترودر اسفرونایزر DES-02 : مدل : خدمات آزمایشگاه تولید پلت‌ها برای ساخت قرص، کپسول در صنایع دارویی و صنایع غذایی گرانول کردن مواد اکسترود شده کروی

اطلاعات بیشتر »