آرشیو مطالب

اتوکلاو

اتوکلاو RT75: مدل خدمات آزمایشگاه: سترون و استریل کردن مواد و وسایل آزمایشگاهی و همچنین ابزار و پارچه های پزشکی توضیحات دستگاه ظرفیت 75 لیتر

اطلاعات بیشتر »