آرشیو مطالب

شوف بالن

شوف بالن

شوف بالن H1500E : مدل خدمات آزمایشگاه شوف بالن برای گرم کردن محیط آزمایش در بالن استفاده در فرایند رفلاکس توضیحات دستگاه حداکثر دما: 450

اطلاعات بیشتر »
راکتور شیمیایی پرتابل

راکتور شیمیایی

راکتور شیمیایی پرتابل DPR-04: مدل خدمات آزمایشگاه تقطیر و تقطیر آزوتروپ ، سنتز شیمیایی تک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای، پلیمریزاسیون، استخراج ترکیبات شیمیایی، کریستالیزاسیون، رفلاکس،

اطلاعات بیشتر »