آرشیو مطالب

کوره الکتریکی

کوره الکتریکی FM8P: مدل خدمات آزمایشگاه ذوب برخی مواد تست احتراق آزمون خاکستر مواد شیمیایی و فرآورده های غذایی سخت کردن و تقویت فلزات توضیحات

اطلاعات بیشتر »
حمام آب

حمام آب

حمام آب CPN-70 : مدل خدمات آزمایشگاه ذوب کردن و جوشاندن نمونه ها توضیحات دستگاه محدوده دمایی: 5 تا 100 درجه سانتی گراد ظرفیت: 6

اطلاعات بیشتر »