آرشیو مطالب

آون خلا

آون خلا

آون خلاء TAT-VacP50: مدل خدمات آزمایشگاه خالص سازی (تبخیر محصولات جانبی، ایزومر، آغازگرهای واکنش نداده، مواد واسط ،پروراندن و افزایش دادن وزن مولکولی پلیمرها) بدست

اطلاعات بیشتر »