آرشیو مطالب

جارمیل

آسیاب دورانی ساچمه ای (جارمیل) JMVT90 : مدل خدمات آزمایشگاه آسیاب کردن آهسته مواد در جارهای استوانه‌ای برای مثال آسیاب مقادیر آزمایشگاهی مواد اولیه غیرفلزی

اطلاعات بیشتر »