آرشیو مطالب

فرمانتور شیشه ای

فرمانتور شیشه ای

فرمانتور شیشه ای قابل اتوکلاو خدمات آزمایشگاه Created with Sketch. کشت سلول اعم از باکتری،مخمر و دیگر سلول های مشابه Created with Sketch. تولید مواد

اطلاعات بیشتر »