آرشیو مطالب

کجلدال اتوماتیک

کجلدال اتوماتیک تیتراسیون دار V50 : مدل خدمات آزمایشگاه اندازه گیری درصد پروتئین مواد غذایی و دارویی انجام قسمت تقطیر اندازگیری ازت پروتئین زئین الکل

اطلاعات بیشتر »
IKA روتاری اواپراتور طرح

روتاری اواپراتور

IKA روتاری اواپراتور طرح TAT-RKdj: مدل خدمات آزمایشگاه جهت جداسازی و حذف حلال‌های آلی در واکنش‌های شیمیایی بوسیله تبخیر این دستگاه در دمای 50 تا

اطلاعات بیشتر »
راکتور شیمیایی پرتابل

راکتور شیمیایی

راکتور شیمیایی پرتابل DPR-04: مدل خدمات آزمایشگاه تقطیر و تقطیر آزوتروپ ، سنتز شیمیایی تک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای، پلیمریزاسیون، استخراج ترکیبات شیمیایی، کریستالیزاسیون، رفلاکس،

اطلاعات بیشتر »