آرشیو مطالب

همزن گیربکسی

همزن گیربکسی

همزن مکانیکی گیربکسی TAT-1500G : مدل خدمات آزمایشگاه قادر به مخلوط کردن حجم بیشتری از مواد هستند اما برای مخلوط کردن مواد دارای چسبندگی زیاد

اطلاعات بیشتر »