آرشیو مطالب

بافت سنج

بافت سنج

تکسچر آنالایزر (بافت سنج)  TA20 : مدل   خدمات آزمایشگاه آزمون های کشش، فشار، خمش، برش، اکستروژن، سوراخکاری و شکست در آزمون های مواد غذایی، میوه

اطلاعات بیشتر »