آرشیو مطالب

انکوباتور-یخچالدار

انکوباتور یخچالدار

انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی CIF55E : مدل خدمات آزمایشگاه در آزمایشگاه‌ های میکروب شناسی برای رشد دادن نمونه‌ های میکروب‌ها (انکوباسیون محیط کشت باکتری، ویروسی و

اطلاعات بیشتر »
انکوباتور-حرارتی

انکوباتور حرارتی

انکوباتور حرارتی CM55E : مدل : خدمات آزمایشگاه در آزمایشگاه‌ های میکروب شناسی برای رشد دادن نمونه‌ های میکروب‌ها به کار می‌رود : توضیحات دستگاه

اطلاعات بیشتر »