آرشیو مطالب

انکوباتور-یخچالدار

انکوباتور یخچالدار

انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی CIF55E : مدل خدمات آزمایشگاه در آزمایشگاه‌ های میکروب شناسی برای رشد دادن نمونه‌ های میکروب‌ها (انکوباسیون محیط کشت باکتری، ویروسی و

اطلاعات بیشتر »